Pengertian Wawasan Kebangsaan Wawasan ini berasal dari kata mawas di dalam bahasa Jawa yang itu bermakna memandang atau melihat. Sedangkan untuk wawasan kebangsaan ini mempunyai pengertian sudut pandang seseorang mengenai diri serta tanah air ialah […]