Pengertian Wawasan Kebangsaan Wawasan ini berasal dari kata mawas di dalam bahasa Jawa yang itu bermakna memandang atau melihat. Sedangkan untuk wawasan kebangsaan ini mempunyai pengertian sudut pandang seseorang mengenai diri serta tanah air ialah […]

Pengertian Wawasan Nusantara Pengertian Wawasan Nusantara ini merupakan cara pandang serta sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan juga bentuk geografinya dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan menghargai serta mengutamakan kebhinekaan di dalam mencapai tujuan […]