√ Pengertian Peribahasa, Ciri, Jenis, dan 140 Contohnya

Posted on

Pendidikanku.Co.Id – Saat ini kita akan menshare artikel dengan topik Peribahasa, Secara umum peribahasa merupakan kalimat dengan yang tidak secara terang-terang itu menyampaikan sebuah maksud tertentu seperti perbuatan, kelakuan atau hal tentang seseorang. untuk lebih jelasnya baca artikel dibawah ini :

Pengertian Peribahasa, Ciri, Jenis, dan 140 Contohnya

Pengertian Peribahasa

Peribahasa atau pepatah merupakan suatu kelompok kata atau kalimat yang menyatakan tujuan atau maksud, daru keadaan seseorang ataupun hal yang mengungkapkan atau menyatakan mengenai , perbuatan, kelakuan atau hal tentang seseorang.

Peribahasa tersebut dapat juga diartikan ialah sebagai ungkapan yang dengan secara tidak langsung, namun tersirat menyampaikan suatu hal hal yang dapat dipahami pembaca atau juga pendengar.

Ciri-Ciri Peribahasa

 1. Kata-kata yang terdapat pada suatu peribahasa itu memiliki struktur yang tetap, artinya kata kata didalam peribahasa itu sudah pasti dan juga tidak dapat diubah.
 2. Peribahasa itu biasanya digunakan dengan tujuan atau maksud untuk menyindir maupun memperindah bahasa.
 3. Kata-kata yang digunakan juga biasanya teratur, enak didengar dan tentu memiliki makna.
 4. Biasanya diciptakan ataupun dibentuk dengan berdasarkan pandangan serta perbandingan yang sangat teliti terhadap alam dan jugja peristiwa yang terjadi serta juga berlaku dalam masyarakat.
 5. Peribahasa tersebut dibentuk dengan ikatan bahasa yang padat serta juga indah sehingga peribahasa itu akan melekat dimulut tiap-tiap masyarakat secara turun temurun.

Macam Jenis Peribahasa

Setelah mengetahui pengertian dan ciri dari peribahasa, sekarang kita harus tau juga macam jenis peribahasa ini. Terdapat 6 macam jenis dari pribahasa, diantaranya sebagai berikut

1. Bidal atau Pameo

Bidal merupakan salah satu jenis peribahasa yang mengandung ungkapan baik itu sindiran, ejekan, serta juga peringatnya.

Contohnya:

 1. Malu bertanya sesat dijalan,
 2. Hidup segan mati tak mau, dll.

2. Pepatah

Pepatah merupakan salah satu jenis peribahasa yang mengandung suatu ajaran ataupun nasehat dari orang-orang tua serta biasanya peribahasa tersebut digunakan untuk dapat mematahkan lawan bicara.

Contohnya:

 1. Bagai bumi dan langiit,
 2. bagai kejatuhan bulan,
 3. sedikit sedikit, lama-lama menjadi bukit,
 4. biar lambat asal selamat, dll.

3. Perumpamaan

Perumpamaan merupakan salah satu jenis pribahasa yang berisi kata-kata yang mengungkapkan suatu keadaan atau kelakuan seseorang dengan mengambil perbandingan dari alam sekitar serta juga biasanya diawali dengan kata bagai, bak, seperti serta lainnya.

Contohnya:

 1. bagai pinang dibelah dua,
 2. bagai harimau menyembunyikan kuku dll.

4. Ungkapan

Ungkapan merupakan suatu kalimat kiasan mengenai suatu keadaan atau kelakuan seseorang yang dinyatakan dengan pepatah atau juga beberapa patah kata.

Contoh:

 1. Kabar angin,
 2. besar kepala dan lain sebagainya

5. Tamsil atau Ibarat

Tamsil merupakan sautu kalimat kiasan yang sering menggunakan kata ibarat yang memiliki maksud untuk membandingkan suatu hal atau juga perkara.

Contohnya:

 1. Tua-tua keladi makin tua makin jadi, dll.

6. Semboyan

semboyan merupakan suatu kumpulan kata, kalimat atau juga frasa yang digunakan ialah sebagai prinsip atau pedoman. Contohnya:

 1. Hemat pangkal kaya,
 2. rajin pangkal pandai,
 3. bersih pangkal sehat dll.

Contoh Peribahasa

Dibawah ini merupakan 140 contoh peribahasa beserta artinya yang penulis himpun dari KBBI yang disortir menurut abjad :

Pengertian Peribahasa, Ciri, Jenis, dan 140 Contohnya

Pengertian Peribahasa, Ciri, Jenis, dan 140 Contohnya

Pengertian Peribahasa, Ciri, Jenis, dan 140 Contohnya

Pengertian Peribahasa, Ciri, Jenis, dan 140 Contohnya

Pengertian Peribahasa, Ciri, Jenis, dan 140 Contohnya

Pengertian Peribahasa, Ciri, Jenis, dan 140 Contohnya

Pengertian Peribahasa, Ciri, Jenis, dan 140 Contohnya

Pengertian Peribahasa, Ciri, Jenis, dan 140 Contohnya

Pengertian Peribahasa, Ciri, Jenis, dan 140 Contohnya

Pengertian Peribahasa, Ciri, Jenis, dan 140 Contohnya

Pengertian Peribahasa, Ciri, Jenis, dan 140 Contohnya

Pengertian Peribahasa, Ciri, Jenis, dan 140 Contohnya

Pengertian Peribahasa, Ciri, Jenis, dan 140 Contohnya

Pengertian Peribahasa, Ciri, Jenis, dan 140 Contohnya

Pengertian Peribahasa, Ciri, Jenis, dan 140 Contohnya

Nah itulah penjabaran mengenai Pengertian Peribahasa, Ciri, Jenis, dan 140 Contohnya, semoga apa yang dijelaskan diatas dapat bermanfaat untuk anda.

Lihat Juga  Pengertian Syair, Ciri, Unsur, Jenis dan Contohnya Lengkap
Lihat Juga  √ Pengertian Polimer
Lihat Juga  √ Pengertian Cagar Alam, Karakteristik, Tujuan, Manfaat, fungsi dan Contohnya