Pendidikan.Co.Id – Ideologi ini bermakna sebagai semua pandangan, nilai, cita-cita, serta keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kehidupan nyata. Ideologi dalam hal ini amat sangat diperlukan, disebabkan ideologi ini dianggap dapat membangkitkan kesadaran terhadap kemerdekaan. Fungsi […]